ABOUT US

        ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศูนย์จิราพัชร รับฝึกอบรมนวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน นวดน้ำมันหอมระเหย นวดอโรม่า นวดไทยลูกประคบ นวดสปอร์ต นอกจากนี้ ศูนย์จิราพัชรยังรับฝึกอบรมนวดสปาเพื่อความสวยงาม สปาหน้า สปาตัว สปามือ สปาเท้า และสปาเล็บมือเล็บเท้า เป็นต้น

        บรรยากาศการเรียนการสอนของศูนย์จิราพัชร เน้นความเข้าใจ สอนแบบรู้ลึกรู้จริง เรียนสดกับครูผู้สอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จบแล้วนำไปใช้งานได้จริง โดยระหว่างเรียน นักเรียนจะได้ฝึกมือจริงในร้านจิราพัชร เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน และเรียนรู้การจัดการภายในร้าน เรียนรู้มารยาทและการอยู่รวมกัน ก่อนที่จะไปทำงานจริง

        ศูนย์จิราพัชร ก่อตั้งปี 2561 ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อาคารกรมการแพทย์ 6 CDMS.6 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

        ศูนย์จิราพัชร จัดการเรียนการสอน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนชาวต่างชาติที่สนใจในภูมิปัญญาของคนไทย และเป็นการเผยแพร่ศาสตร์การนวดไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

        ศูนย์จิราพัชร ได้รับเกียรติรับหนังสือแต่งตั้งศูนย์จาก ท่านอร่าม อามระดิษ ท่านนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
Powered by MakeWebEasy.com