ภาพกิจกรรม

          ศูนย์จิราพัชรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการไหว้ครู กิจกรรมวันสมุนไพร และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ทั้งทางด้านการนวดเพื่อการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน  ศูนย์ก็ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักปรับตัว ฝึกมารยาท เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในทุกๆด้าน

Powered by MakeWebEasy.com